25.8 C
Perth
September 23, 2020

(JUI-F) Maulana Saleem Ullah Khan